Vanliga frågor Kontakta oss, kundservice: 0775-150 550

Vanliga frågor / FAQ

Här får du svaren på de vanligaste frågor vi kan få. Gå igenom dem, hittar du inte svaret på din fråga så kontakta oss.

 1. Jag har nyss tackat ja till ett erbjudande, vad händer nu?
  Du bör inom kort erhålla ett välkomstbrev och kan snart därefter börja ringa med den prislista som gäller för valt abonnemang. Er telefon skall tekniskt sett fungera som tidigare. Vi tar hand om den administrativa delen gällande porteringen åt er, vilket innebär att vi avslutar ert tidigare abonnemang och porterar över aktuella nummer till Tele15 Sverige.
 2. Behåller jag mitt befintliga nr?
  Ja, om ni ej specifikt har beställt ett nytt nr så kommer ni att behålla ert befintliga.
 3. Hur kan ni ha så låga priser?
  Bland annat genom att vi inte lägger ner onödiga resurser på tv reklam och marknadsföring i press. Istället gör vi allt vi kan för att pressa ner priserna för er som kund. Eftersom vi inte heller äger något eget nät har vi inte heller några stora omkostnader gällande underhåll. Detta gör att vi genom att bibelhålla en smal organisation kan pressa ner priserna ytterligare.
 4. Hur påverkar ett byte till Tele15 min telefoni?
  En portering till Tele15 inom det fasta telenätet innebär att ert företag fortfarande ringer inom samma nät. Ett byte resulterar därav i princip inte i några stora tekniska skillnader utan telefonin skall i regel fungera precis likadant som tidigare. Skillnaden ligger främst i att ni med Tele15 har möjlighet att sänka priset.
 5. Kan jag ha autogiro?
  Ja det går bra att betala via autogiro. Blankett om medgivande beställs via kundtjänsten. Du kan också ansöka om autogiro med BankID direkt via nedanstående länkar.  

           Företagsabonnemang: https://esign.opuscapita.com/t/mmgyii

           Privatabonnemang: https://esign.opuscapita.com/t/os5cbw

 1. Hur gör jag en felanmälan?
  Det gör ni via vår kundtjänst eller genom vår hemsida.
 2. Vilka är Tele15?
  Tele15 är en fristående virtuell operatör som verkar inom det fasta telenätet. Vi erbjuder prisvärda abonnemang inom fast telefoni.
 3. Betalar ni eventuella uppsägningsavgifter ifrån min befintliga operatör?
  Tele15 ansvarar inte för eventuella brytavgifter hos befintliga operatörer. Detta förtydligas i samband med ingått avtal.
 4. Vad menas med att ni är fristående?
  Med fristående menas att vi ej samarbetar med någon annan operatör på marknaden. Vi konkurrerar med samtliga övriga operatörer.
 5. Varför skall jag välja Tele15?
  Med Tele15 får du ett prisvärt, enkelt och företagsanpassat abonnemang till bästa möjliga pris. Svårare än så är det inte! Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi er till lägre priser på er fasta telefon.
 6. Vad menas med att ni är en virtuell operatör?
  Med virtuell operatör menas att vi ej äger eller underhåller några egna nät utan endast verkar via befintliga nät genom leverantörsavtal.
 7. Jag är missnöjd med min nuvarande operatör men har lång bindningstid kvar. Finns det något jag kan göra?
  I regel så ansvarar vi inte för brytavgifter som uppkommer om man lämnar ett bundet avtal. Dock så brukar många kunder tjäna på att byta till oss tack vare det låga priset. Tag kontakt med vår kundservice så kan vi se över vilka möjligheter som finns till att hjälpa just dig.
 8. Vad är Skanova?
  Skanova är ett bolag som äger och underhåller Sveriges största nät inom access och fiber. För ytterligare information hänvisas till deras hemsida, www.skanova.se
 9. Planerar ni att erbjuda fler tjänster än fast telefoni?
  Vi planerar att lansera fler tjänster i framtiden och att pressera ner priserna på fler områden.
 10. Vilka bakgrund har ni till den tidigare operatören Telephon?
  Tele15 har inga kopplingar till Telephon sett till varken ägande, styrelse, bolagstruktur, samarbete eller anställda. I samband med att Tele15 lanserades (Dåvarande "Telefem") övertogs en del av Telephons kundstock.Tack vare detta kunde dessa kunder fortsätta att ringa med fungerande aktiv operatör. I samband med detta sänkte även Tele15 priset.
 11. Vad händer om jag bryter mitt abonnemang i förtid med Tele15?
  Om avtalet med Tele15 bryts i förtid debiteras en administrativ brytavgift samt resterande fasta månadsavgifter inom den tecknade avtalsperioden. Den administrativa brytavgiften är på 599 kr.
 12. Vad gör jag om jag vill avsluta mitt abonnemang hos Tele15?
  Du kontaktar isåfall kundtjänst via telefon, post eller e-post och begär en uppsägningsblankett som du sedan fyller i och skickar tillbaka. Uppsägningen gäller från det datum att vi erhållit samt bekräftat detta. Du måste då ange huruvida du önskar att stänga ner er fast telefoni helt eller byta operatör. Uppsägning kan som tidigast göras 1 månad innan bindningstidens upphörande.

     

Nyheter

2017/10/10  Den administrativa faktureringsavgiften höjs med 10kr med start den 1:a november 2017.